Douglas X-3 Stiletto

Kelly Jamison Photo

Return to the Douglas X-3 Stiletto Photo Walk Around